Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Området

Klumpstugestigen 18


Stora Kopparbo

Torpet Stora Kopparbo finns omnämnt i början av 1800-talet men låg då i närheten av nuvarande Kopparbovägen 48. Torpet ersattes av sommarhus kring 1880. Några år senare uppfördes två bostadshus vid nuvarande Klumpstugestigen 18, som fick överta namnet Stora Kopparbo. Husen byggdes med en våning men det större huset fick en andra våning 1908.

Husen ägdes av Lövsgata och lägenheterna hyrdes ut. Hyresgästerna var ofta personer som senare byggde eller flyttade till andra hus i Kopparbo. Några var släktingar till torparen, sedemera ägaren, av Lövsgata, Lars-Johan Pettersson.

Efter Lars-Johans död skiftades ägorna. Stora Kopparbo blev en egen fastighet som övertogs av sonen, tegelbrännare Ivan Pettersson. Denne bodde sedan där med hustrun Rut och barnen Sune, Rune och Birgitta under många år. Ivan tog också över fyrvaktarjobbet efter sin far och ansvarade bl a för att förse de närmaste fyrarna med acetylen. Rut arbetade som piga åt sommargäster, bl a i Fridhem.

Fastigheten köptes 1968 av Sture Bengtsson. Ivan och Rut flyttade till lägenhet i Krokek. Men Ivan fick in i kontraktet en rätt att på somrarna bo i det mindre huset. Han utnyttjade detta några enstaka dagar de första åren. Rut var hjärtligt trött på Kopparbo och kunde möjligen tänka sig en kopp kaffe på verandan. Hon ville helst slippa påminnas om det slitsamma livet. Ivan dog 1985, 87 år gammal och Rut dog 2000, 100 år gammal.


2008 Klump18
Klumpstugestigen 18 med två boningshus, sjöbod samt bastu på bryggan. Foto 2008.


2002 Klumpstugest18 uthus
Det mindre bostadshuset, byggt kring 1900, foto 2002


Mera om husen och människorna kring Stora Kopparbo finns på sidorna om: Dalgångens historia