Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Området

Kopparbovägen 25


Axelsberg

Det första, västra huset på Axelsberg byggdes 1893 av Axel Edlund, född 1860 i Lilla Kopparbo, Han hade vid 17 års ålder lämnat Kopparbo och utbildat sig till skomakare, men återkom i slutet av 1880-talet då han gifte sig. Det östra huset byggdes 1896 samtidigt som dottern Ruth föddes. Fastigheten friköptes från Lövsgata 1909.

Ruth Edlund bodde i Axelsberg på somrarna även efter föräldrarnas död. Hon sålde Axelsberg ca 1970 till Einar Ståhl som i sin tur sålde kring 1990 till de nuvarande ägarna, som gjort flera om- och tillbyggnader på de nu mer än 100 år gamla husen.


2008 Axelsberg
Det östra bostadshuset från 1896 fick en kraftig utbyggnad 2006. Den gamla delen skymtar bakom till vänster. Foto 2008.


1925c Axelsberg Axel Emma Ruth1902c AxelsbergEmma, Axel och Rut framför Axelsberg ca 1930. Till höger: Del av vykort poststämplat 1902.