Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Området

Stranden


Kopparbovägen 30-48, 25-49, Klumpstugestigen 18, 21 och 23

I området ligger många s.k. fabrikörsvillor som byggdes av rika Norrköpingsbor kring sekelskiftet 1900.


Omr5c