Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Området

Klumpstugevägen 17A


Fjällnäs

Huset byggdes 1905 av timmerman Otto Pettersson med hustru Ottilia. De bodde där tillsammans med Ottilias föräldrar. Fadern dog 1908, Otto 1915 och modern 1918.

Ottilia levde sedan ensam vid Fjällnäs och försörjde sig bl a som sömmerska. Men hon hade också många hyresgäster. Marken friköptes 1925.

En av hyresgästerna var skogsarbetaren Karl Gustaf Hertz med hustru Anna och sönerna Walfrid och Georg. Karl Gustaf drunknade i mars 1918 då han i tät dimma gick ner sig i båtrännan på Bråvikens is. Hustrun flyttade då med barnen till släktingar på Framnäs.

Fastigheten ägdes sedan från 1950-talet och i många decennier framåt av Hilding Eriksson innan det 1998 köptes av nuvarande ägaren.


2008 Klumpstugev17A
Foto 2007. Huset tillbyggt på senare år. Ursprunglig del till vänster.