Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Området

Klumpstugevägen 14


Stensborg

Det första huset byggdes 1907 av marmorarbetare Edvard Johansson och hustrun Erika. På Stensborg föddes barnen Margit och Karl-Gustaf. Fastigheten friköptes 1915.

Edvard Johansson var mycket aktiv i den första vägföreningen, vars styrelse han tillhörde från starten 1935 till sin död 1950.

1956 såldes fastigheten av Edvard Johanssons barn till en annan familj Johansson med fyra barn.

På fastigheten fanns då tre hus, dels huvudbygnaden och dels de två mindre bostadshusen från början av 1900-talet.

Senare tillkom ett hus uppe på höjden. Detta är en gammal Shell bensinstation som är ditflyttad från Södra hamnen i Norrköping.

Även sedan barnen blivit vuxna och fått egna familjer tillbringade de somrarna på Stensborg som därför i folkmun kallades "kollektivet".

Fastigheten ägs nu av ett av barnen.

Stensborg syns på två vykort:
Vykort 1915
Vykort 1926


2001 Klumpstuguv14
Det ursprungliga huset samt huset på höjden, foto 2001


SvB Klumpstuguv14
De två äldre husen på foto ca 1950 ur Sv. bebyggelse


1938 Styrelse
Deltagarna i Vägföreningens årsmöte 1938 som hölls på Stensborg. Edvard Johansson andre man från vänster.


1955 Bensinstation S hamnen
Bensinstationen på sin ursprungliga plats i Södra Hamnen