Uppdaterad 2019-01-25

  • 1

    Området

Klumpstugevägen 12


Berga

Bostadshuset på Klumpstugevägen 12 var den ursprungliga byggnaden på Berga, förmodligen byggd år 1900. 1901 flyttade Emil och Anna Wigren hit från Lövsgata. Anna var dotter till Lövsgatas ägare Lars Johan Pettersson.

Se sidan om familjen Wigren.

Ca 1910 uppfördes huset på andra sidan vägen (Klumpstugevägen 13) dit familjen flyttade. Det äldre huset hyrdes sedan ut till sommargäster.

Hela fastigheten (Klumpstugevägen 12 och 13) avstyckades från Lövsgata 1932. Strax innan hade dottern Olga flyttat in i den gamla stugan vid sitt giftermål med Bengt Lööf.

1952 delades den stora fastigheten så det blev en fastighet på vardera sidan om vägen. Klumpstugevägen 12 har sedan använts som sommarbostad.

Fastigheten köptes ca 1965 av Börje Tyrholm och har sedan gått i arv inom familjen.


2001 Klumpstuguv12
De två bostadshusen vid Berga 2001. Det äldre huset, Klumpstugevägen 12, i förgrunden. Det nyare huset, Klumpstugevägen 13, i bakgrunden.