Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Området

Järngruvevägen 15


Bergdalen

Huset byggdes av Karl Johan Jonsson. Han och hans hustru Hulda flyttade ca 1905 från Stora Kopparbo till Karlslund där de bodde medan de byggde Bergdalen. Karl Johan dog under byggnadstiden men övriga familjen, hustrun och barnen Emrik, Elin och Elof flyttade till Bergdalen 1910.

Hulda bodde vid Bergdalen till sin ålderdom. Sonen Emrik övertog huset och köpte fastigheten 1925 då den avstyckades från Lövsgata.

1945 såldes Bergdalen till Otto Flemmer som i sin tur sålde till Sven Hellbrand 1949. Under en period hade då Hellbrands dotter en hästhage på Karlslundsängen.

Fam. Hellbrand bodde där på somrarna till 1960 då de köpte Klumpstugevägen 19.

Bergdalen köptes då av John Wickström. 1965 köptes den av Christina Sällström som ägde Bergdalen i 40 år innan den 2006 köptes av nuvarande ägare.

Se Köp och försäljningar.


2001 J v15
Foto 2001


2008 J v15
Efter utbyggnad 2007