Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Området

Järngruvevägen 12


Ekenberg

Bostadshuset byggdes 1905 av marmorarbetare Otto Palm. Fastigheten friköptes från Lövsgata 1909. Makarna Palm bodde på Ekenberg till sin död. Otto dog 1927 och hustrun Maria 1936.

Under 1920-talet bodde hyresgäster i en av lägenheterna. Några av dessa skulle fortsätta att bo i andra hus i Kopparbo under lång tid. Emrik Jonsson flyttade 1926 till Bergdalen och Ragnar Eriksson flyttade 1928 till Eriksborg.

På 1940- och 1950-talen bodde Maria Palms bror Karl Edvard Persson på Ekenberg. Sedan övertogs huset av sonen Karl-Otto Bendler Palm, som var Vägföreningens ordförande under många år. Det ärvdes sedan av hans barn.som använde det som sommarbostad.

Ekenberg tillhörde familjen Palm i mer än 100 år, men det såldes 2011 till nya ägare som började renovera huset och röja för utsikt mot Bråviken.

Se Köp och försäljningar.

2013 Jern12
Effter renovering, foto 2013


2012 Jern12
Pågående utbyggnad och renovering. Foto sen höst 2012


2001 J v12
Före renovering, foto 2001