Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Området

Järngruvevägen 8


Eriksborg

Huset byggdes kring 1904 av marmorarbetare Karl Gustaf Eriksson som var frånskild med tre söner. Han bodde på Eriksborg till sin död 1932.

Från 1908 till 1915 bodde hans son Axel med familj (hustru och tre söner) som hyresgäster i huset. Samtidigt fanns det under många år ytterligare hyresgäster.

1916 flyttade sonen Ragnar med hustrun Edla till Eriksborg där de fick en dotter. De fortsatte att ha hyresgäster.

Ragnar övertog huset och friköpte fastigheten från Lövsgata 1925. Han var ursprungligen korpral men började arbeta som fiskare. De renoverade huset 1950 och bodde där till sin död (1973 resp. 1981).

Nuvarande ägare köpte fastigheten 1986.

Fastigheten delades 2005. På den västra delen, Järngruvevägen 6 byggdes ett nytt hus 2008.


2001 J v08
Foto 2001


SvB J v08
Ca 1950 ur Sv. bebyggelse