Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Området

Klumpstugevägen 19


Huset byggdes ca 1897 av ägaren till Lövsgata, huvudsakligen för att hyras ut till sommargäster. Fastigheten avstyckades 1931 och delades 1938. Det fanns då kvar lada och svinhus från den tid marken var en del i jordbruksdriften.

Fastigheten köptes 1938 av den dåvarande sommargästen James Johansson som drev OJ's slakteri i Norrköping.

Det såldes 1960 till boktryckare Sven Hellbrand, som dessförinnan hade Bergdalen som sommarställe. 1976 byggdes ett hus åt dottern Marie-Louise och hennes familj på den nedre delen av tomten. Den avstyckades sedan som Klumpstugestigen 21.

Klumpstugevägen 19 såldes 1993 till fam. Rehnström som två år tidigare hade köpt den nedre fastigheten, Klumpstugestigen 21.

Klumpstugevägen 19 köptes år 2000 av nuvarande ägare.

Sven Hellbrands dotterdotter, Gertrud Hellbrand, utgav 2014 en roman "Veterinären" där flera kapitel handlar om familjens liv i Kopparbo. Romanens människor är skapade med viss fantasi men utgår från verkliga personer. Miljön i Kopparbo, som kallas Klinthäll, återges nästan sanningsenligt. Se vidare på sidan om "Romanen Veterinären".


2001 Klumpstuguv19
Foto 2001


1975 Klumpstugest19
Foto 1975 innan Klumpstugestigen 21 var byggt. I bakgrunden Klumpstugevägen 16, som var bostadshus för dem som drev jordbruket i dalgången.