Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Området

Klumpstugevägen 16


Eriksdal

Första gången Eriksdal finns upptagen i husförhörslängderna är 1888 då fiskaren Karl Erik Petersson med hustru Kristina flyttade dit från grannhuset Stora Kopparbo. Marken ägdes då av Lövsgata och Karl-Erik (Kalle-Pelle) var bror till Lars-Johan, torparen på Lövsgata som senare friköpte hela gården. Kalle-Pelle med hustrun Kristina drev jordbruk med djur och på området fanns då både lada och svinhus. 1895 föddes dottern Anna och 1907 sonen Knut.

Huset är från 1870-talet och Kopparbos näst äldsta nu bevarade bostadshus. Ca 1897 byggdes ett sommarhus framför det gamla huset avsett att hyras ut till sommargäster. På sidan om Klumpstugevägen 19 syns det gamla huset på avstånd.

Då Kalle-Pelle dog 1931 upphörde jordbruket. Man avstyckade sommarhuset plus den gamla jordbruksmarken ända ner till vattnet. Den avstyckade fastigheten såldes till James Johansson.

1938 avstyckades också marken runt det gamla huset från Lövsgata och Kalle-Pelles barn och barnbarn fortsatte att använda det som sommarställe.

1984 slutade epoken Pettersson i Eriksdal. En sonson till Kalle-Pelle sålde det då till Berit Klasson. 1987 köptes det av Kaj Lönnkvist som 2011 sålde till nuvarande ägare.
Se Köp och försäljningar.


2010 Klump 16
Foto 2010 av entrén


2001 Klumpstuguv16
Fastigheten ligger i en kraftig sluttning. Husen ligger alldeles intill Klumpstugestigen. Det ursprungliga huset är påbyggt och syns knappt på denna bild. Men det övre huset (närmast på bilden) har kvar sin ursprungliga form. Foto 2001.


Mera om husen och människorna kring Eriksdal finns på sidorna om Dalgångens historia