Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Området

Järngruvevägen 17


Karlslund

Karlslund byggdes 1856-1857 av daglönaren och skräddaren Karl Anders Karlsson som med hustrun Johanna Brewitz och 4 söner bodde i Stora Kopparbo medan Karlslund byggdes. Karlslund blev då ett torp under Timmergata. Vid Karlsund föddes sedan tre döttrar varav endast en uppnådde vuxen ålder. Familjen bodde i Karlslund i närmare 30 år. Några år bodde också sonen Oskar Fredrik där med sin familj.

Kring 1885 övertogs torpet av Carl Fredrik Carlsson med hustru Matilda och dottern Signe. Efter ett år flyttade den förste torparen och hans hustru som fattigvårdstagare till Gruvstugan. Den nye torparen flyttade 1895 till Vikbolandet och därmed upphörde Karlslund att vara torp. Det hyrdes antagligen ut till sommargäster och var obebott nästan alla vintrar. Dottern Signe intervjuades av NT när hon fyllde 75 år och artikeln ligger delvis till grund för berättelsen "Den sista torpardottern i Karlslund".

Från år 1900 bodde ett antal familjer bara något enstaka år i Karlslund. Flera av dessa bodde i Karlslund medan de byggde egna hus i närheten. Man kan därför anta att Karlslund blev ganska nergånget.


2010 Jern17
Foto 2010


1903 bodde Karl Gustaf Eriksson med hustru och 4 barn i Karlslund medan han byggde Eriksborg. Men hustrun kom aldrig till Eriksborg p.g.a. en dom i Lösings häradsrätt: "För horsbrott frånskild från mannen". 1905 bodde Otto Palm i Karlslund medan han byggde Ekenberg. 1906 flyttade Karl Johan Jonsson med fru och fyra barn till Karlslund från Stora Kopparbo medan de byggde det närliggande Bergdalen dit de flyttade 1910. Periodvis bodde alltså två familjer samtidigt i Karlslund.

Från 1910 ägdes Karlslund av detektivöverkonstapeln Oskar Nilsson i Norrköping som friköpte fastigheten 1916. Efter honom övertogs huset av änkan Sofia. Under den tiden rustades hus och trädgård med hjälp av bl.a. Kalle Stenbäck.

Mellan 1935 och 1953 bodde diakonissan Gärda Molin vid Karlslund. Hon förbarmade sig över en luffare som fick bo i husets källare, vilket väckte en del uppmärksamhet i bygden. Se sidan om Luffaren.

1953 köptes fastigheten av Sture Bengtsson. Bengtsson flyttade 1968 till Klumpstugestigen 18 och då köptes fastigheten av Bengt och Siv-Britt Kjellin. 2010 såldes fastigheten till nuvarande ägare.
Se Köp och försäljningar.


Karta KarlslundDetalj från avstyckningskarta 1911. Den bruna remsan genom fastigheten representerar vägen till Timmergata tegelbruk. När huset långt senare byggdes ut med ett kök hamnade detta tvärs över vägen. Fastighetsgränserna ändrades 2000 och den nuvarande stigen till Timmergata går nu väster om fastigheten, utefter staketet. Den är utlagd som vandringsled genom Bråvikenbrantens naturområde vilket gränsar till fastigheten.