Uppdaterad 2018-04-19

  • 1

    Området

Karlslund och Berga


Järngruvevägen 6-14, 15-23, Klumpstugevägen 12-16 och 13-19

Omr4dOmrådet ligger högt över Bråviken. Hälften av husen fanns redan i början av 1900-talet.

Längst i öster vid f.d. torpet Karlslund, startar vandringsleden mot Kvarsebo och den passerar grottor och svindlande utsiktsplatser.

 

Har du material som skulle passa på hemsidan? Hur skall hemsidan förbättras? Skicka gärna ett mail till oss.                                                   Kontakta oss