Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Området

Karlslund och Berga


Järngruvevägen 6-14, 15-23, Klumpstugevägen 12-16 och 13-19

Omr4dOmrådet ligger högt över Bråviken. Hälften av husen fanns redan i början av 1900-talet.

Längst i öster vid f.d. torpet Karlslund, startar vandringsleden mot Kvarsebo och den passerar grottor och svindlande utsiktsplatser.