Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Området

Järngruvevägen 11


Järngruvevägen 11 byggdes kring 1960 av fam. Wahlund. Fastigheten övertogs sedan av dottern Birgitta och hennes familj. De sålde den när de 2001 flyttade till Kopparbovägen 41. Därefter missköttes huset tills det 2008 såldes på exekutiv auktion.

Den nya fastighetsägaren renoverade huset och sålde det 2012 till nuvarande ägare. Se Köp och försäljningar.


2003 J v11
Foto 2003


2009 J v11
Vy från nordväst som även visar uthusen. Foto 2009.