Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Området

Järngruvevägen 9


Högvalla

Huset är byggt 1940. Första ägare var marmorarbetare Sven & Ingeborg Pettersson som ägde huset i över 30 år.

Nuvarande ägare övertog fastigheten i början av 1980-talet.


2010 Jern9e
Foto 2010 - entrén


2010 Jern9n
Foto 2010 från väster


1945c J v091955c J v09sno
Ca 1945 - ännu ingen utbyggnad mot söder. Till höger: Vinterfoto ca 1960-talet.