Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Området

Järngruvevägen 7


Konsum

Kopparbo konsumtionsförening byggde här 1928 en butik som ersättning för den som då låg i Hanna Petterssons hus vid Kopparbovägen 28. Huset byggdes på en fastighet (Järngruvevägen 5) som redan hade ett bostadshus.

1946 delades fastigheten.

1967, några år efter att butiken flyttat till Kvarsebovägen blev huset privatägt. I början av 1970-talet köptes det av nuvarande ägare.

Huset har genomgått ett antal ombyggnader sedan det inrymde Konsumbutiken.


2003 J 07SvB J v07
Foto 2003. Till höger: Foto ca 1950 från Sv. bebyggelse.