Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Området

Klumpstugevägen 10


Johannelund 1

Torpet Johannelund under Lövsgata omfattade ursprungligen husen på båda sidor om dåvarande Bergavägen.

Det första huset, nuvarande Klumpstugevägen 10 byggdes kring 1886. Johannelund finns upptagen i husförhörslängden 1887, då Adolf Karlsson med hustru och en 11-årig dotter flyttat dit från Östra Stenby. Både mor och dotter hette Johanna, så torpet fick namnet Johannelund. Ännu på 1920-talet bodde Adolf och hans hustru kvar i huset.

Dottern Johanna gifte sig 1898 med skogsarbetaren Axel Holmér och de flyttade in i det andra huset, Klumpstugevägen 11 som förmodligen byggdes vid denna tid.

Sedan föräldrarna avlidit 1929 och mannen dött 1933 bodde Hanna ensam i båda husen på Johannelund fram till sin död 1955. Johanna bodde alltså nästan hela sitt liv på Johannelund. Hennes rygg blev alltmera krökt och hon kallades för krokryggiga Johanna.

Dåtidens barn hade inga spännande TV-serier att titta på utan var tvungna att skapa egna lokala hotbilder. Det gick historier om att Johanna utövade mystiska riter i skogen på nätterna. Barnen var rädda för att passera ”Hanna på hörnet” utan smög sig fram till husen för att sedan rusa förbi.

Johanna bodde kvar på Johannelund till sin död 1955. fastigheten övertogs då av Bengt Thuré, en släkting till henne. 1961 avstyckades Klumpstugevägen 10 som egen fastighet. Den köptes 1964 av Sten Borgsjö som efter 45 år som "sommartorpare" sålde fastigheten 2009 till nuvarande ägare.
Se Köp och försäljningar.

Det gamla timmerhuset hade då kompletterats med bl.a. ny entréveranda samt gäststuga och några uthus.


2010 Klump10
Foto från söder 2010


2009 Klump10
Foto från nordväst 2009