Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Området

Klumpstugevägen 9


Klumpstugevägen 9 byggdes 1963 sedan ett stort antal fritidstomter avstyckats kring Lövsgataängen.

Första och hittills enda ägare är konstnären Göran Bergström som ansvarar för Roseum i Valdermarsvik och Söderköping.

Från en stenig och otillgänglig Kolmårdsterräng har här skapats en prunkande rosenträdgård som 2002 innehöll ca 400 rosor av 70 olika sorter.


2002 Klumpstugev92002 Klumpstugev9 hus
Foto 2002.


2002 Klumpstugev9 entre2002 Klumpstugev9 rosor
Foto 2002 - entrén. Till höger: en liten del av alla rosorna