Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Området

Klumpstugevägen 7


Klumpstugevägen 7 byggdes 1961 sedan ett stort antal fritidstomter avstyckats kring Lövsgataängen.

Fastigheten ägs fortfarande av den förste ägaren.


2008 Klumpstugev7
Foto 2008