Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Området

Klumpstugevägen 5


Klumpstugevägen 5 byggdes 1960 sedan ett stort antal fritidstomter avstyckats kring Lövsgataängen.

Fastigheten ägs fortfarande av den familj som byggde huset.


2003 Klumpstugev5
Foto 2003