Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Området

Klumpstugevägen 4


Klumpstugevägen 4 byggdes 1963 sedan ett stort antal fritidstomter avstyckats kring Lövsgataängen.

Första ägare var Stig Eriksson.

Nuvarande ägare övertog fastigheten 1985.


2012 Klump4
Foto 2012