Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Området

Klumpstugevägen 3


Tallåsen

Huset byggdes 1961 sedan ett stort antal fritidstomter avstyckats kring Lövsgataängen.

Första ägare var Arne Eriksson. Fastigheten köptes sedan av Benny Stenbäck. Han är barnfödd i Kopparbo och började sin bana som springpojke i Konsum.

Nuvarande ägare övertog fastigheten 2006. Se Köp och försäljningar.


2003 Klumpstugev3
Huset ligger mycket högt, så ett bra foto kräver helikopter. Foto 2003