Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Området

Klumpstugevägen 2


Klumpstugevägen 2 byggdes 1964 efter att ett stort antal fritidstomter avstyckats kring Lövsgataängen.

Första ägare var Claes Walldén. Sedan har fastigheten ägts av Barbro Bohlin samt Sonja och Leif Rydberg innan den 1990 övertogs av Eva och Åke Welin.

Fastigheten fick nya ägare 2011. Se Köp och försäljningar.


2009 Klumpstugev2
Foto 2009