Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Området

Klumpstugevägen 1


Första huset byggdes 1960 sedan ett stort antal fritidstomter avstyckats kring Lövsgataängen. Första ägare var Arne Eriksson.

Fastigheten övertogs ca 1985 av ny ägare som kompletterade med ytterligare hus. Nuvarande ägare tillträdde 2014. Se Köp och försäljningar.


2010 Klump01
Foto 2010