Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Området

Litorinavägen 7


Litorinavägen 7 byggdes 1965 efter att ett stort antal fritidstomter avstyckats kring Lövsgataängen.

Första ägare var Jan Zetterdal.

Nuvarande ägare övertog fastigheten 2012. Se Köp och försäljningar


2012 Litorinav7
Foto 2012