Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Området

Litorinavägen 4


Litorinavägen 4 byggdes 1966 efter att ett stort antal fritidstomter avstyckats kring Lövsgataängen.

Första ägare var Gudrun Eriksson. Nuvarande ägare övertog fastigheten ca 1985.


2003 Litorinav4
Foto 2003