Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Området

Litorinavägen 3


Litorinavägen 3 byggdes 1964 efter att ett stort antal fritidstomter avstyckats kring Lövsgataängen.

Första ägare var Bertil Thunberg. Fastigheten ägs fortfarande av familjen.


2010 Lit3
Foto 2003