Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Området

Litorinavägen 2


Litorinavägen 2 byggdes 1963 efter att ett stort antal fritidstomter avstyckats kring Lövsgataängen.

Första ägare var Göte Henriksson. Nuvarande ägare övertog fastigheten ca 1985.

Under 2010-2011 har bostadshuset byggts ut och renoverats.


2012 Litorinav2
Foto sommaren 2012


2012 Litorinav2 (2)
Foto senhöst 2012