Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Området

Järngruvevägen 5


Eriksberg

På fastigheten fanns ursprungligen ett torp som tillhörde Timmergata och senare Lövsgata.

De första noteringarna i kyrkböckerna är från 1892. Johan Albert Johansson flyttade då in tillsammans med sin mor och bror. Modern bodde där till sin död 1909. De hade alla tidigare bott vid Stora Kopparbo.

Fastigheten avstyckades från Lövsgata 1916 och såldes till Carl Johan Larsson. Den omfattade då mer mark än i dag. Huset byggdes på med en andra våning.

Därefter har många olika familjer bott som hyresgäster på Eriksberg som också bytte ägare några gånger. Från 1919 ägdes Eriksberg av sömmerskan Johanna Karlsdotter som sålde fastigheten till Kopparbo Konsum, men bodde kvar till 1930.

1928 byggde Kopparbo Konsum en affär bredvid det äldre huset. Ungefär samtidigt fick det befintliga huset en utbyggnad. 1946 delades fastigheten varvid Nya Marmorbruks AB köpte bostadsfastigheten Järngruvevägen 5 och Konsumtionsföreningen behöll affärsfastigheten, Järngruvevägen 7.

Marmorbruket sålde fastigheten kring 1955 till marmorbruksarbetare Erik Johansson som ägde huset i närmare 30 år. Då tillbyggdes den pampiga glasverandan. Huset ägdes sedan i många år av Kent Ekdahl och Inger Ogden innan det 1996 såldes till nuvarande ägaren Jan Rydberg som dessförinnan ägt huvudbyggnaden på Lövsgata, Kopparbovägen 21.

Huset har upprustats i flera omgångar.


2009 J v05
Foto från väster 2009


2008 J v05SvB J v05Foto från norr 2008. Till höger: Foto ca 1950 ur Sv. bebyggelse.