Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Området

Klumpstugevägen 11


Johannelund 2

Fastigheten var ursprungligen en del av Johannelund som låg på båda sidor om Klumpstugevägen. Huset är antagligen byggt 1898.

De första som bodde i huset var Hanna och Axel Holmér som gifte sig 1898. Hanna flyttade då från föräldrahemmet på andra sidan vägen. De fick sönerna Einar och Bertil.

Axel var en orolig människa. Ofta lämnade han fru och barn och var borta långa tider. "Han har rymt " sa man på bygden. Men han var också en "skrivkarl" och anlitades om någon skrivning skulle upprättas. Axel slutade sina dagar 1933 genom att hänga sig i en sjöbod i Kopparbo.

Sedan föräldrarna och mannen avlidit bodde Hanna ensam i båda husen på Johannelund fram till sin död 1955. Husen övertogs då av Bengt Thuré som 1957 friköpte marken för nuvarande Klumpstugevägen 11.

Fastigheten köptes sedan av Arnold Axelsson och ägdes sedan i många år av barnen Axelsson. 2002 såldes den till nuvarande ägare som har dubblat torpets yta med en utbyggnad som är helt i stil med den gamla delen. Utifrån märker man knappast att det är över 100 år mellan byggnadsdelarna.

Se även Klumpstugevägen 10.


2010 Klump11
Foto våren 2010 från söder


2007 Klumpstugev11
Efter tillbyggnad 2007


2001 Klumpstuguv11
Det ursprungliga torpet, foto 2001