Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Området

Kring Litorinavägen


Litorinavägen, Järngruvevägen 5 - 11, Klumpstugevägen 1-11

Omr3Fastigheterna närmast skogen i sydöst (utefter Järngruvevägen) var bebyggda redan i början av 1900-talet.

Resten av området var då ängsmark som i byggnadsplanen 1958 avsattes till fritidshus.