Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Området

Lövsgataängen - från nordost


Gården Lövsgata drev ett aktivt jordbruk fram till ungefär 1940. Fram till 1950-talet användes gärdena för mullbete för kvigor tillhörande Timmergata och Skvättan.

I byggnadsplanen som antogs 1958 gavs det möjlighet att bygga fritidshus på delar av Lövsgataängen och i angränsande skogspartier. Men en del av ängen finns fortfarande kvar som grönområde och lekplats.

Genom bebyggelsen kring Lövsgataängen blev det betydligt fler sommarboende i Kopparbo.


1935c Lövsgataängen fr Johannelund
Foto ca 1952 från Johannelund. Lövsgatas lada till vänster. Ängsladan vid nuvarande Kopparbov 19 till höger.


1950c Angen 2001 Lovsgataangen byggd
Gården Lövsgata ligger till höger på teckningen gjord kring 1950. Till vänster husen Järngruvevägen 9 till 5. Ungefär samma vy visas på fotot från 2001. Men nu har tillkommit alla husen på Litorinavägen.