Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Området

Lövsgataängen - från norr


Bild 1 visar det öppna jordbrukslandskapet.

Kring 1950 upphörde jordbruket i Kopparbo. Kor och lador försvann och sommarstugor byggdes. När jordbruket försvann kunde träd och buskar breda ut sig längs bäcken. Nybyggarna planterade också träd och buskar. Det öppna landskapet övergick i ett parklandskap, utsikten mot Bråviken försvann - bild 2.

2001 fick Vägföreningen köpa en stor del av de gemensamma grönområdena i Kopparbo. Medlemmarna kunde då själva bestämma över sitt närområde. 2007 avverkades en mängd träd både på Vägföreningens mark och på de enskilda tomterna. Landskapet blev ljusare och utsikten kom tillbaka - bild 3.


Andra bilder som visar ungefär samma sak:

De tre bilderna visar utsikten från Kopparbovägen just när man kör in i Kopparbo. Det skiljer 75 år mellan första och sista bilden.


1935c Lovsgataangen vy17cm
1. På 1930-talet skapade jordbruket ett öppet landskap. Lövsgataängen med Lövsgatas lada till vänster - Bäckängen till höger.


2003 Utsikt fr vag 17cm
2. När jordbruket upphört kunde skogen ta överhand (foto 2003).


2007 Efter tradfallning
3. Efter skogsgallringen återkom utsikten (foto 2007). (Huset på bilden blev helt ombyggt 2009, se bild på sidan Kopparbovägen 10.)