Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Området

Utsikt från Råbäck


1953

1953

1983

1983

2009

2009

Utsikt från Råbäcks övre veranda


Bilderna övanför visar samma grind med marmorstolpar och samma väg. Till höger porlar vattnet i samma bäck. Längst bort syns samma siluett av Bråviken. Hitom vattnet kan man skymta samma byggnader - Lövsgata till vänster och Gustafsberg till höger - när de inte döljs av träd.

1953 fanns det kor och grabbarnas fotbollsplan på ängen. Vägen var grusad. Bråviken syntes i fjärran.

1983 fanns det sedan 20 år sommarstugor på den tidigare ängen. El- och telefonledningar följde vägen som fortfarande var grusad. Trädridån hade tätnat så man kunde bara se de närmaste husen.

2009 har de flesta träden nyss fällts. Om fotot tagits 2006 skulle man inte kunnat se något av Bråviken. Vägen är asfalterad.

De tre fotona har tagits av samma fotograf. Men han har utvecklat sin teknik från svartvit filmrulle till digital färgåtergivning. För jämförelsens skull visas de tre korten i svartvitt.

Förändringen efter skogsgallringen syns tydligare på sidan som visar tre bilder av infarten till Kopparbo, då fotografen står ca 50 meter till höger om Råbäck.

Kopparbo har förändrats kraftigt under de senaste 50 åren. Detta framgår tydligt när man jämför utsikten från Råbäck.


2009 Utsikt fr Raback
Utsikten 2009 på färgfoto efter trädfällning och ombyggt grannhus, Kopparbovägen 10