Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Området

Lövsgataängen - förändring från 1925 till 2010


1925c Vykort Lövsgäng
Vykort från 1925


2010 Utsikt fr Johannelund
Foto 2010 från ungefär samma plats.


Efter 85 år är det andra träd som skymmer.

Eriksberg, längst till vänster, skyms av Konsumhuset.

Inga av Lövsgata gårds uthus finns kvar.

Ny bebyggelse fyller ängen, av vilken en mindre del finns kvar som fotbollsplan.

De närmaste taken fanns redan 1925 men är skymda på det gamla vykortet.