Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Området

Kopparbovägen 10


Kopparbovägen 10 byggdes kring 1960 efter att ett stort antal fritidstomter avstyckats kring Lövsgataängen. Första ägare var Åke Lindgren och fastigheten har sedan övertagits av nästa generation.

2009 skedde en stor om- och tillbyggnad.

Huset är det första man ser när man åker ner längs Kopparbovägen. Därför syns det äldre huset även på sidan
- Infarten till Kopparbo

Det finns även bilder finns på sidan
- Utsikt från Råbäck


2009 Kopparbov10 1
Foto 2009 från Bäckängsvägen


2009 Kopparbov10 4
Foto 2009 från Kopparbovägen


2007 Kopparbov efter
Före ombyggnaden, foto 2007