Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Området

Kopparbovägen 9


Framnäs

Framnäs byggdes 1906 av arbetaren och fiskaren Fritiof Gustavsson född vid Gustavsberg. På Framnäs föddes döttrarna Alva och Dagmar. När L.J. Pettersson i Lövsgata dog 1920, blev Fritiof arrendator där (från Lövsgata flyttade familjen sedan till Gustavsberg).

Framnäs övertogs 1921 av sjömannen Carl David Pettersson, son till L.J. Pettersson. Han bodde där med fru och tre barn till 1926 då de lämnade Kopparbo.

Under 1920-talet bodde på Framnäs även Fritiofs yngre bror, fiskaren Alfred Gustavsson med hustru Elsa och dotter Berta. Där bodde också änkan Anna Hertz med sonen Georg.

Framnäs såldes 1931 till stenarbetaren Gustaf Svensson med fru Edit som bodde där med fyra barn. Gustaf arbetade vid Marmorbruket hela livet och bodde kvar i Framnäs till sin död 1993.

Därefter övertogs fastigheten av Mait och Kjell Ekstam och 2001 av Louise Pagden innan nuvarande ägare köpte fastigheten 2006. Se Köp och försäljningar.


2004 Kopparbov9
Foto 2004


1918c Kopparbov9SvB Kopparbov09
Fritiof och Mathilda Gustavsson med barnen Alva och Dagmar. Foto 1912. Till höger: Foto ca 1950 ur Sv. bebyggelse.