Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Området

Kopparbovägen 28


Strå

På fastigheten finns kvar ett litet bostadshus, byggt ca 1875, som från början ingick i Lövsgata gård.

Det stora huset byggdes 1911 som affär och bostad för Hanna Pettersson, dotter till ägaren av Lövsgata. Affären drevs av Kopparbo Konsum och "Hanna i bon" var affärsföreståndare till 1924 då hon ersattes.

Kopparbos första telefon fanns att låna i Strå.

1928 flyttade affären till Järngruvev 7 där Konsum byggde ett eget hus.

Hanna var handikappad från födseln och åtminstone på gamla dar gick hon med två käppar. Hon var varmt religiös och upplät sitt hem till religiösa sammankomster och ordnade söndagsskola för barnen.

När syföreningen i Kopparbo samlades hos Hanna kunde det bli sång och predikan med predikant utifrån. Under många år var det predikant Englund från Vikbolandet som anlitades. En fiskare från Kopparbo hämtade honom med båt när det var dags för bönemöte.

Hanna dog 1954 och fastigheten övertogs då av Edit Pettersson som bara bodde i Kopparbo på somrarna. Övervåningen hyrdes ut till Arthur Stenbäck som bodde där året runt tills han kring 1970 köpte huset på Kopparbovägen 20. Därefter hyrdes övervåningen av olika sommargäster.

1980 såldes huset till den nuvarande ägaren som tillhör familjen Stenbäck och som är ättling i 8:e generationen efter den förfader som flyttade till Kopparbo 1763.

Till fastigheten hör en sjöbod nere vid Bråviken på den plats som tidigare kallades Lövsgata hamn.


2010 Kopp28
Foto 2010


SvB Kopp28
Foto 1950