Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Området

Kopparbovägen 26


Fastigheten avstyckades 1975 från stamfastigheten Lövsgata gård. Då låg här gårdens gamla bostadshus från 1800-talet, som revs 1987 och ersattes av en nybyggd villa.

Det nya huset byggdes 1988 av de nuvarande ägarna.

Bonnstugan som revs 1987.

Många av dem som genom åren har hyrt Bonnstugan har sedan valt att bygga egna hus i Kopparbo.


2010 Kopp26
Foto 2001


1986 Lovsgata stuga
Foto 1986