Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Området

Kopparbovägen 21


Lövsgata

Huset vid Kopparbovägen 21 var tidigare bostadshus på gården Lövsgata. Det fraktades från Vikbolandet och uppfördes 1899 av nämndeman Lars Johan Pettersson. Kring bostadshuset fanns då ladugård, uthus och många andra byggnader, av vilka de flesta nu är rivna.
Se mera under "Gamla Lövsgata" till vänster.

Lars Johan dog 1920. 1925 övertog dottern Hanna gården från dödsboet. Hon sålde den sedan till Sigvard Lundberg, direktör för Timmergata AB. Under många år bodde en arrendator i huset och senare också hyresgäster. Långvariga hyresgäster var familjerna Gottfrid Svensson och Ernst Stenbäck. På somrarna kom det dessutom sommargäster.

1975 avstyckades området kring bostadshuset från stamfastigheten. Det har rustats kraftigt och använts omväxlande som sommar- och åretruntbostad.

Nuvarande ägare övertog fastigheten 2003 och har fortsatt renoveringarna.


Gottfrid Svensson var fiskare och marmorarbetare (se bild). Han och Elsa bodde som hyresgäster på Lövsgata under ca 30 år.
Veras dotter har numera eget hus i Kopparbo.


2010 Kopparbov 21
Foto från norr 2010


2001 Kopparbov211967c Kaffe Lovsgata
Foto från söder 2001. Till höger: Samling runt kaffebordet ca 1965. Till vänster Elsa och Gottfrid Svensson. 2:a från höger deras dotter Vera Eriksson.