Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Området

Övre delen av Kopparbovägen


Kopparbovägen 9-23 och 10-28 samt Lövsgataängen

Omr2De flesta fastigheterna vid övre delen av Kopparbovägen tillkom genom en byggnadsplan 1958 som lade ut ett antal sommarstugetomter på tidigare jordbruksmark.

Men här finns också fyra äldre fastigheter:

Längst i norr ligger Kopparbovägen 9 och 11 som tidigare kallades Framnäs och Råbäck.

I södra delen ligger Kopparbovägen 21 och 28 som en gång i tiden var gården Lövsgata och affären Strå.