Uppdaterad 2020-12-07

  • Kopparbo förr och nu

    Kopparbo förr och nu

    Information om historia, hus och människor i Kopparbo, Norrköpings kommun.

  • Kopparbo förr och nu

    Kopparbo förr och nu

    Information om historia, hus och människor i Kopparbo, Norrköpings kommun.

Bäckängsvägen 12


Gustavsberg

Bäckängsvägen 12 och 14 var ursprungligen en enda fastighet. På området byggdes först en liten stuga och dit flyttade Anders och Brita Jonsson kring 1870. Brita var systerdotter till torparen Carl Peter Stenbäck vid Sjöstugan där hon vuxit upp som fosterbarn.

Anders' och Britas dotter Hilda med make, arbetaren och fiskaren Gustav Andersson bodde också i stugan till 1891 medan de byggde det nuvarande huset som sedan kallades Gustavsberg. Sedan bodde Gustav och Hilda där tillsammans med sina barn Fritiof, Ingeborg, Reinold, Alexius, Elin, Alfred och Anna. De gamla bodde kvar i lilla stugan, även kallad Bäckstugan eller Brítas stuga tills Brita dog 1922. Stugan revs senare och där är nu vändplats och parkering.

Fritiof Gustafsson övertog ansvaret för Gustavsberg efter faderns död. Han bodde där tillsammans med hustru, yngsta dottern Dagmar samt modern Hilda. Fritiof var en känd profil i Kopparbo

1934 avstyckades Bäckängsvägen 14 och där byggdes ett hus för dottern Dagmar. Efter Fritiofs död gick Bäckängsvägen 12 till äldsta dottern Alva. Den ärvdes sedan av dotterdottern Agneta. 2004 såldes fastigheten och därmed avslutade släkten sitt innehav efter 130 år och 5 generationer.


2013 Backv12
Foto våren 2013


1940c B v12
Ca 1940. Huset i bakgrunden är Lövsgatas ladugård.


V1A3 1900 Sjostugan sv3401930c Hoganas Gustavsberg 14cm
Vykort 1900. Till höger: Vykort ca 1930.