Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Området

Bäckängsvägen 10


Höganäs

Lilla stugan byggdes av timmerman Johan Edlund som 1891 flyttade dit från torpet Lilla Kopparbo. Därefter byggdes stora stugan.

1900 bodde 10 personer på Höganäs: Johan Edlund med hustrun Matilda samt 5 döttrar, 2 söner och Johans mor.

1921 bodde Johan på Höganäs med sönerna, tegelbruksarbetaren Albin, fiskaren Anton, samt dottern Hulda med make Henning och två barn.

1930 hade barn och barnbarn flyttat. Johan bodde ensam kvar, men hyrde ut till sommargäster. 1931 lämnade även Johan Höganäs varefter husen användes husen som sommarbostad.

Höganäs såldes av arvingarna 1961 till Herman Lange.

Höganäs finns också med på några vykort.
Vykort 1910
Vykort 1930


2010 Bv 10
Bäckängsvägen 10 - huvudbyggnad och den lilla äldre stugan. Foto 2010


1918 HoganasHuldaHennigJohan
Foto från Höganäs 1918 (klicka för förstoring). Johan Edlund till höger om dottern Hulda och mågen Henning Eklöv.
2002 Bv 10 uthus
Ursprungliga stugan, byggd kring 1890. Foto 2010