Uppdaterad 2019-01-25

  • 1

    Området

Bäckängsvägen 2


Huset byggdes 1907 av Johan Karlsson, torpare på Bäckängen, som ersättning för ett äldre torp på andra sidan vägen. Se sidan om familjen Karlsson.

Huset har sedan gått i arv och ägs numera av en sonsonsdotter till 1907 års torpare.


2003 Bv 02
En högsommardag 2003


1910c Backangsv2
Huset när det var nybyggt. (foto ca 1910). Framför huset står Nils, Sven, Elin, Tyra och Johan Karlsson


SvB B v02
Foto ca 1950 ur Sv. bebyggelse.