Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Området

Bäckängsvägen 18


Sjöstugan

2009 B v18 32009 B v18 1
Foton 2009.


Huset byggdes 1888 av August Stenbäck och ingick då i området Sjöstugan. August och hustrun Augusta bodde sedan i huset i mer än 50 år. I början tillsammans med sönerna Ernst, som senare bodde på Lövsgata och Karl Johan som flyttade till sitt nybyggda Bäckängsvägen 16. Både far och söner bodde hela sitt liv i Kopparbo.

August var fiskare och en känd profil i Kopparbo, se intervju från 1944.

Efter Stenbäck köptes fastigheten av Ture Larsson. Sedan övertogs den av nya ägare tills den kring 1980 styckades i tre delar, nuvarande Bäckängsvägen 18, Bäckängsvägen 13 samt Bäckängsvägen 20.

Fastigheten Bäckängsvägen 18 har sedan 1980 ägts av Carl-Erik och Ulla Andersson tills den såldes till de nuvarande ägarna 2009. Se Köp och försäljningar.


1942c 4gStenback
4 generationer Stenbäck framför Bäckstugan 1942: August (f 1858), Kalle (f 1883), Olof (f 1911) och Bo (f 1938).