Uppdaterad 2019-01-25

  • 1

    Området

Bäckängsvägen 16


Sjöstugan

Bäckängsvägen 16 var en del av det område som kallades Sjöstugan och som har brukats av torpare sedan början av 1800-talet. De ursprungliga husen finns inte längre kvar. Området är nu uppstyckat på fyra fastigheter.

Bostadshuset byggdes av Karl Johan (Kalle) Stenbäck 1907 som bodde där med hustrun Ida i mer än 50 år. Huset till vänster var från början Sjöstugans lada. Den visas på egen sida.

Stenbäck sålde sedan fastigheten till Karl-Erik Lindahl. Han och senare ägare har renoverat husen. Den nuvarande ägaren köpte fastigheten i slutet av 1990-talet

Se specialsida om Kalle Stenbäck.


2010 Beck16
Vy över Bäckängsvägen 16, våren 2010, ursprungliga huset syns i ombyggt skick till höger.


SvB B v022001 Ny brygga
Foto ca 1950 från Sv. bebyggelse. Till höger: Kalle Stenbäcks sjöbod, numera renoverad och försedd med kraftig brygga (foto 2001).