Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Området

Bebyggelse kring bäcken 2008


2008 Baeckravinen
Bebyggelsen i västra Kopparbo sedd från Bråviken hösten 2008. Bäcken mynnar hitom sjöstugan till vänster.