Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Området

Grannar vid bäcken på 1920-talet


1927 Backangen Raback
När djuren betade fanns det inga träd och bara lite sly vid bäcken. Då var det mycket närmare mellan Bäckängen och Råbäck.


Kaffedrickande.......

Råbäck och Bäckängen var närmsta grannar på var sin sida om Gruvbäcken. I Råbäck bodde Robert och Olivia Karlsson med barn och i Bäckängen bodde Johan och Elin Karlsson med barn. Grannsämjan var god och man umgicks flitigt och hjälpte varandra. Elin kom ofta över till Olivia på en kopp kaffe. Ofta hade hon en kanna grädde med sig.

I Bäckängens kök var det sällan plats för kaffedrickande för där satt Johan och lagade strömmingsskötarna. Finrummet fick bara användas vid högtidliga tillfällen. Men när Johan åkte in till Norrköping för att göra noträkning då var det fritt fram för Olivia att komma över till Bäckängen. När kaffet var klart hängde Elin en handduk utanför köksfönstret som signal att nu var det dags att komma.


......och tvätt

Vatten hämtades till en början ur en källa nära bäcken som Johan och Robert grävt gemensamt. Den låg 75 meter från Råbäck och i den branta stigningen var det mycket arbetsamt att bära hem vattnet. Speciellt besvärligt var det i vinterhalkan. Vid Råbäck grävdes en källa på tomten först i slutet av 1940-talet.

Större tvättar byktes under sommarhalvåret nere vid bäcken. Det var ett tungt arbete och höst och vår var det kallt. Kvinnorna hjälpte ofta varandra men även männen hjälpte till med att ställa i ordning bykgrytan, hugga ved, sätta upp störar och klädsträck som tvätten skulle hängas på.