Uppdaterad 2019-01-25

  • 1

    Området

Bäckängen


Bäckängsvägen 1-20 Vyer från bäcken

Omr1Området väster om bäcken når man via Bäckängsvägen. Hela området kallas numera Bäckängen men förr kallades delen närmast Bråviken för Sjöstugan.