Uppdaterad 2022-04-20

 • 1

  Kopparbobor

Konsul Birger Månsson


1945c Konsul ManssonStyrde Kopparbo i många år

Birger Månsson bodde i Fridhem under närmare 40 år.

Han köpte de båda villorna vid Fridhem 1917. Familjen, som då endast var tre personer plus tjänstefolk, använde till en början den nedre villan som sommarbostad medan Dr von Unge fick fortsätta att hyra den övre villan.

Men sedan etablerade sig familjen i den övre villan, Kopparbovägen 49. Familjen bestod då av hustrun Gurli och de fem döttrarna Britt-Marie, Gunnel, Margareta, Kerstin och Birgitta.

Villan ägs fortfarande av Månssons barn och barnbarn.

Konsul Månsson var en viktig person för Kopparbos utveckling. Han hade lätt att umgås med ortsbefolkningen och stöttade dem i olika frågor. Han spenderade en hel del pengar på sin fastighet vilket gav lokalbefolkningen inkomster.

Han var initiativtagare till den första vägföreningen och dess ordförande under 15 år. Han var även ordförande i kommittén för ångbåtsbryggan. Han drev på så att Kopparbo fick elektricitet 1940.

Hans måg P H Lager var ordförande i vägföreningen under 1970-talet och även i nästa generation har man varit aktiv i föreningen.


1940c Mansson bil
Månsson åkte normalt varje arbetsdag med ångbåten till Norrköping. Men när turerna blev glesare tog han bussen vid stora vägen. Han körde bil ända från Fridhem, även under kriget när man tvingades använda gengas. Man några gånger blev han stående i backen upp från stranden.


Efter konsul Månssons död påsken 1955 infördes hans levnadsbeskrivning i Norrköpings Tidning. Här följer ett utdrag ur denna:

Han var född 1885 i Norrköping och oerhört aktiv från ungdomen fram till sin död. Han blev därmed en av Norrköpings mest kända män.

Han var i yngre år en aktiv seglare, gymnast och allmän idrottsman, bl.a. deltog han i olympiaden 1912.

Han var verkställande direktör i befraktnings-, speditions- och skeppsmäklarefirman Aug. V. Svensson från 1914 till sin död. Sedan 1936 var han norsk konsul.

Han hade ett otal uppdrag vid sidan av sitt arbete, utöver ordförande i Kopparbo Vägförening var några av dem:

 • Ledamot av stadsfullmäktige i Norrköping
 • Ordförande i Hamnstyrelsen
 • Ordförande i Östergötlands fabrikant- och grossistförbund
 • Ordförande i Norrköpings automobil- och flygklubb Ordförande i Norrköpings segelsällskap

Han hade en stor mängd utmärkelser, några var:

 • Riddare av Nordstjärneordern och av Vasaordern
 • Kommendör av Finska Lejonordern
 • Riddare av finska Vitarosordern och av norska Olofsordern
 • Pro Patrias stora guldmedalj samt förtjänstmedaljer i guld för verksamheten inom flyget och segelsporten.

Han hade en stor arbetsförmåga, en enastående organisationstalang och en okuvlig optimism. Men han hade dessutom en vänlighet i umgänget med människor som finns omvittnat från många i Kopparbo.